Biedrība

LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA

Reģ. Nr. 40008023321

Reģ.apliecība B004411

Adrese: Liepājas iela 3b, Rīga, Latvija

Tālrunis: 371 295 100 10

E-pasts: itf.latvia@gmail.com

Mājas lapa: www.itf.lv

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.